Zemnění

RAX-ZL-Xxx-X1

Zemnící lišta vertikální, měď 5 x 20 mm

Typ

Výška (U)

Výška (mm)

RAX-ZL-X15-X1

15 667

RAX-ZL-X18-X1

18 800

RAX-ZL-X22-X1

22 978

RAX-ZL-X27-X1

27 1200

RAX-ZL-X32-X1

32 1422

RAX-ZL-X37-X1

37 1645

RAX-ZL-X42-X1

42 1867

RAX-ZL-X45-X1

45 2000

Příbal
Šroub M5 x 12  ...................................... 2x
Speciální velkoplošná matice M5 .......... 2x

RAX-ZL-Xxx-X1 RAX-ZL-Xxx-X1

RAX-ZL-X02-A1

19“ zemnící lišta horizontální, měď 5 x 20 mm

Příbal
Šroub M6 x 12 Thorx ........................... 2x
Plastová podložka ................................ 2x
Plovoucí matice M6 .............................. 2x

RAX-ZL-Xxx-X1

RAX-MS-X84-X1

Zemnící modul na liště DIN určený pro montáž na 19“ vertikály, 36 přípojných míst do max. průřezu 10 mm2, jedno přívodní místo do max. průřezu 25 mm2

RAX-MS-X84-X1 RAX-MS-X84-X1

RAX-SV-XO1-X1

Zemnící svorka
RAX-SV-X01-X1