Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Rozvaděč s výklopným rámem SWING

SWING - Rozvaděč s výklopným rámem pro vysoké zatížení.

Svařený rozvaděč s výklopným rámem určený zejména pro instalaci audio a video zařízení se všemi jejich specifiky. IP30, nosnost 300 kg.

Kliky triton
Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

Flexibilní otevírání rámu
Systém otevírání výklopného rámu umožňuje jeho otevření pod úhlem 135°. Maximální hloubka instalovaného zařízení je 400 mm.

Chlazení
Vnitřní prostor rozvaděče je účinně chlazen provětráváním dvěma rozměrnými perforovanými prostupy v zadní stěně rozvaděče, krytým filtry. Ventilační jednotka Triton, pro kterou je ve stropě připraven otvor se záslepkou, je připravena chlazení dále podpořit.

Zatížení max. 300 kg
Výklopný rám lze zatížit max. 300 kg, díky těžkotonážnímu kolečku umístěnému proti ose otáčení rámu.
 

 

 

 

 

Produktové variantySwingMateriál:

Bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm
Ocelový plech

 

  

 

 

 

DELTA S/800 x 600 s výklopným rámem

Typ

Využitelná
výška (U)

Výška
(mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Smět otvírání
rámu
Typ
vertikály
Dveře

VDA-27-X86-CXX-A1

24 1300 800 600 pravý L bez dveří

VDA-27-B86-CAX-A1

24 1300 800 600 pravý L pravé

VCA-27-X86-CXX-A1

24 1300 800 600 levý L bez dveří

VFA-27-X86-CXX-A1

24 1300 800 600 pravý U bez dveří

VFA-27-B86-CAX-A1

24 1300 800 600 pravý U pravé

VDA-32-X86-CXX-A1

30 1525 800 600 pravý L bez dveří

VDA-32-B86-CAX-A1

30 1525 800 600 pravý L pravé

VCA-32-X86-CXX-A1

30 1525 800 600 levý L bez dveří

VFA-32-X86-CXX-A1

30 1525 800 600 pravý U bez dveří

VFA-32-B86-CAX-A1

30 1525 800 600 pravý U pravé

VDA-42-X86-CXX-A1

40 1970 800 600 pravý L bez dveří

VDA-42-B86-CAX-A1

40 1970 800 600 pravý L pravé

VCA-42-X86-CXX-A1

40 1970 800 600 levý L bez dveří

VFA-42-X86-CXX-A1

40 1970 800 600 pravý U bez dveří

VFA-42-B86-CAX-A1

40 1970 800 600 pravý U pravé

VCA-42-A86-CAX-A1

40 1970 800 600 levý L levé

 

RMA-45-A66–CAX–A1

2105 2003 487 600 600 3 83,0 75,8
• Konstrukce rozvaděče:
– Ocelový svařovaný skelet s krycími panely, šroubovanými zevnitř rozvaděče. Nad a pod zadním krytem jsou větrací mřížky s filtrační tkaninou.
– Výklopný 19“ rám v přední části rozvaděče je podepřený těžkotonážním kolečkem, nosnost rámu 300 kg. Maximální hloubka zařízení, které lze instalovat do výklopného rámu je 400 mm.
– Dveře jednokřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm mohou být na pouze na přední straně rozvaděče.
– Dveře i výklopný 19“ rám mají nezávislé zamykací systémy, na vyžádání s různým klíčem.
• Dovolené zatížení předních dveří je max. 20 kg.
• Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.
• Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů, audio-video systémů nebo obdobných zařízení.
• Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře, výklopný rám …) jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
• Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.
• Jako volitelné příslušenství je k dispozici montážní deska na zadní stěnu pro instalaci technologií. Kód na vyžádání.

Podmínky provozu

• Provozní prostředí:
– Kancelářské
– Rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

• Nutné chránit před:
– Mechanickým poškozením.
– Nesprávnou manipulací.
– Jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

• Nesprávná manipulace je zejména:
– Přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti).
– Instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení.
– Zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
• Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
• Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze s tvrdým povrchem vhodným pro pojezd kolečka.


Ochrana prostředí
• Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a Shoda
• Tento výrobek plně odpovídá ČSN EN 62208 ed 2:2012.

Ke stažení

Katalog

Fotogalerie

více obrázků

Video