SNA - hybridní rozvaděč

SNA - hybridní rozvaděč

Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP30/IK06

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů. Rozvaděče jsou dodávány
v modulární výšce, kde jeden modul zabírá 166 mm. V těchto modulech jsou i datové rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je jednotná pro všechny výšky. Rozvaděč je univerzální pro montáž na omítku nebo pro zazdění do zdi. Pro montáž do zdi je k dispozici krycí rámeček. Díky modularitě je možné použít např. 2 moduly vysokou datovou část a 1 modul elektro, vše pak zakryto 3 modulovým rámečkem.

Zobrazit celý text

Odnímatelná dvířka

Systém uchycení pantů umožňuje snadnou demontáž dvířek.

Krycí rámečekSNASNA

Při využití možnosti osazení do otvoru ve zdi jsou k dispozici krycí rámečky pro různé kombinace velikostí.

Unikátní design dveří

Skříň rozvaděče koncipována pro minimální zástavbovou hloubku.

Svorkovnice PE + N

Součástí skříně jsou jak svorkovnice pro propojení PE a N vodičů, tak šroub pro připojení pospojení.

Variabilita osazení

V rámu skříně jsou vždy připraveny otvory pro osazení pravého či levého otevírání a osazení krycího rámečku.
Typvýška
A
šířka
B
hloubka
C

Rozteč
pro zavěšen

Rozptyl tepla
[W] *

Počet
modulů

Hmotnost
brutto (kg)

Hmotnost
netto (kg)

 (mm)R1R2

SNA-01-C51-YXX-X1

166 500 110 76 390 25 1 x 22 4,6 4,4

SNA-02-C51-YXX-X1

333 500 110 243 390 41 2 x 22 6,7 6,4

SNA-03-C51-YXX-X1

500 500 110 410 390 58 3 x 22 7 6,7

Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče.
* Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 890+A1 pro: skříň zády ke zdi, bez ventilačních otvorů, bez vodorovných přepážek, oteplení 20 K ve 3/4 výšky krytu.

SNA - VERZE S PLOCHÝMI DVEŘMI

SNA - Verze s plochými dveřmi

Posuvný zámek

Plastový posuvný zámek splňuje požadavek na snadné otevření silového rozvaděče, nevystupuje do prostoru před rozvaděč a zároveň ho dostatečné chrání před náhodným otevřením.

Ploché dveře

SNA - VERZE S PLOCHÝMI DVEŘMI
Dveře rozvaděče verze -X2 jsou ploché a nevystupují dopředu před skelet. Je možno je snadno přemontovat pro otevírání na opačnou stranu stejně jako odmontovat pro komfortní instalaci.

DIN lišty

Ploché dveře této verze rozvaděče si vyžádaly posun DIN lišty více do hloubky tak, aby byla zachována bezproblémová funkce instalovaných přístrojů. Svorkovnice PE + N zůstala zachována a prostor pod DIN lištou stále umožňuje komfortní propojení vodičů.

 

 

SNA - s plochými dveřmi

Typvýška
A
šířka
B
hloubka
C

Rozteč
pro zavěšen

Rozptyl tepla
[W] *

Počet
modulů

Hmotnost
brutto (kg)

Hmotnost
netto (kg)

 (mm)R1R2

SNA-01-C51-YXX-X2

166 500 110 76 390 25 1 x 22 4,6 4,4

SNA-02-C51-YXX-X2

333 500 110 243 390 41 2 x 22 6,7 6,4

SNA-03-C51-YXX-X2

500 500 110 410 390 58 3 x 22 7 6,7

Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče.
* Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 890+A1 pro: skříň zády ke zdi, bez ventilačních otvorů, bez vodorovných přepážek, oteplení 20 K ve 3/4 výšky krytu. 

Popis, účel použití

• IP30/IK06
• Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi.
• Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu RNA.
• Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady
   včetně datových rozvaděčů typu RNA.
• Konstrukce rozvaděče:
   – svařovaný skelet z plechu tloušťky 1 mm,
   – celoplechová dvířka z tloušťky 1 mm.
• Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny
   a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
• Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.
• Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení.
• Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.

Doplňující informace

Podmínky provozu

• Provozní prostředí:
   – běžné, vnitřní pro rodinné domy, instituce apod.,
   – rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení
      (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

• Nutné chránit před:
   – mechanickým poškozením,
   – nesprávnou manipulací,
   – jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

• Nesprávná manipulace je zejména:
   – přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
   – instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
   – zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

• Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek.
• Konstrukce umožňuje osazení do připraveného otvoru ve zdi. Pro montáž doporučujeme použít montážní pěnu.
• Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

Ochrana prostředí

• Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

• Tento výrobek plně odpovídá ČSN EN 62208 ed. 2 (357040), (EN 62208:2011), (idt IEC 62208:2011).