Stojanový rozvaděč RTA

Stojanový rozvaděč RTA

Svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem,
IP20, nosnost 1200/1500 kg

Zesílený skelet

Ocelový plech 1,3 mm.

Čtyřbodové uchycení posuvné ližiny

Ocelový plech 2,5 mm.

Kliky Tritón

Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

Rozšířené stojiny skeletu

Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké.
Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.


Zobrazit celý text

Perforované stojiny

Otvory v celé výšce stojin odpovídají unitové roztěči vertikálních lišt.

Laserové značení vertikálních lišt

Ocelový plech 2 mm.

Hlavní zemnící bod M8

Nasazovací panty

Standardní dveřní panty je možno nahradit nasazovacími.

Pospojení

Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Vylamovací záslepky

Lemová hrana

Příbalem 1 m.

Rozvaděče šíře 800 mm

15 - 47 unitů

Flex frame

Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“.

Volitelné příslušenství

RAC-VP-D5x-X1

Horizontální vyvazovací panel.

RAX-VP-Vxx-X2

Vertikální vyvazovací panel.

Rozvodné panely

Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

Zvýšené krytí IP30

RAC-IP-X01-X1

Snadnou montáží ochranných lišt na horní a spodní část rámu předních dvěří a zadního krytu
je možné zvýšit krytí rozvaděče na IP30.
RAC-IP-X01-X1 pro rozvaděče šíře 600 mm
RAC-IP-X02-X1 pro rozvaděče šíře 800 mm

Obsah balení:
profil pro montáž ke dveřím, zadnímu krytu ……. 4x
záslepka otvoru ve stojině ………………………………..12x
záslepka do čepice u šířky 600 mm …………….......13x
záslepka do čepice u šířky 800 mm ………….…......15x

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg

Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1,5 mm (4 ks). Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg.

Doporučená vyztužující sada RAX-VR-Txx-Yx

Pro rozvaděče RTA šíře 600 i 800 mm (pro šířku 600 mm je omezení v úrovni zámků bočních krytů). Její montáž stabilizuje rozvaděč a zároveň umožňuje vertikální vyvázání kabeláže.

Produktové varianty

Popis, účel použití

• 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.
• Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
• Konstrukce rozvaděče:
   – Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely.
   – Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.
      Mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
   – Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.
   – Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
   – Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
• Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
• Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
• Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny
   a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
• Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.
• Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

Doplňující informace

Podmínky provozu

Provozní prostředí:

 • kancelářské,
 • rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

 • mechanickým poškozením,
 • nesprávnou manipulací,
 • jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:

 • přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
 • instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
 • zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

 • Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
 • Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
 • V případě, že kabely vedou skrz některý z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí záslepky s kartáčem a vybavit plastovým ochranným rámečkem (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí

 • Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

 • Tento výrobek odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Ke stažení