Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Dveře pro montáž ventilačních jednotek

Aktivní chlazení stojanových rozvaděčů Triton

Aktivní chlazení rozvaděčové skříně je založeno na nucené výměně tepla mezi rozvaděčem a okolním (chladnějším) prostředím.

SOUČASNÁ NABÍDKA

  • 19“ 2U horizontální chladicí jednotky RAX-CH-X01-A1, RAX-CH-X02-A1
  • 19“ 4U vertikální chladicí jednotka RAX-CH-X21-A1
  • horizontální ventilační jednotka spodní resp. horní

NOVINKA - Speciální dveře vhodné pro montáž standardních horizontálních ventilačních jednotek

  • Do naší nabídky nově zařazujeme speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-xxx-X3 (dva, čtyři nebo šest ventilátorů ve ventilační jednotce) určené pro většinu stojanových rozvaděčů TRITON. Každá ventilační jednotka má svůj samostatný termostat, který umožňuje lepší regulaci odvodu přebytečného tepla.
  • Montáž ventilačních jednotek do dveří je podobná jako při instalaci do stropu nebo podstavy rozvaděče – dveře jsou opatřeny otvorem, do kterého je možné vsadit ventilační jednotku a následně upevnit jednoduchým systémem ve čtyřech bodech. Jednotka je navíc zajištěna čtyřmi samořeznými šrouby, které zesílí uchycení a dveře tím získají potřebnou tuhost.
  • Počet montážních otvorů je dán výškou dveří. Tedy pro 15U a 18U jeden, pro 22U a 27U dva a pro 32U, 37U, 42U a 45U tři montážní otvory. Dveře s montážními otvory pro ventilační jednotky můžete objednat zadáním písmene I pro levé a J pro pravé dveře na šesté pozici objednacího kódu, např. RMA-15-I66-CAX-A1-MA.
  • Aktivní dveře zajišťují přísun chladnějšího vzduchu k zařízení. Pro maximální účinnost ventilace je nutné osadit zadní část skříně perforovanými dveřmi, např. RMA-15-I66-CAX-A1-MA

 

Ventilace Ventilace Ventilace Ventilace

 

Typ

Unit

A (mm)

B (mm)

Otvorů*

RAC-DV-A01-X1

15 675 600 1

RAC-DV-A02-X1

18 807 600 1

RAC-DV-A03-X1

22 985 600 2

RAC-DV-A04-X1

27 1205 600 2

RAC-DV-A05-X1

32 1430 600 3

RAC-DV-A06-X1

37 1655 600 3

RAC-DV-A07-X1

42 1875 600 3

RAC-DV-A08-X1

45 2010 600 3

RAC-DV-A09-X1

15 675 800 1

RAC-DV-A10-X1

18 807 800 1

RAC-DV-A11-X1

22 985 800 2

RAC-DV-A12-X1

27 1205 800 2

RAC-DV-A13-X1

32 1430 800 3

RAC-DV-A14-X1

37 1655 800 3

RAC-DV-A15-X1

42 1875 800 3

RAC-DV-A16-X1

45 2010 800 3

Video