Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Objednání zboží

Zákazníkem firmy se muže stát každá právnická nebo fyzická osoba podnikající v oblasti výpočetní techniky. Při prvním nákupu je nutno tuto skutečnost doložit výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 6 měsíců) nebo živnostenským listem a popřípadě i sdělením dalších informací o firmě (prodávaný sortiment, profil firmy apod.) V zájmu bezproblémového vyřizování objednávek Vás žádáme o včasné informování o změnách v registraci firmy, dodacích adresách a telefonickém a faxovém spojení.

Pro objednávky v rámci České republiky kontaktujte naší pobočku.

Tritón Pardubice, spol. s r.o.
pobočka Praha
Klánovická 485/43
198 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 160
fax.: +420 242 441 164
praha@triton.cz

Objednávky jsou přijímány v písemné formě (faxem, poštou, e-mailem) nebo při osobním odběru vystavené přímo v obchodním oddělení. Pro maximální urychlení zpracování objednávky prosíme o uvádění následujících údajů na všech objednávkách

  • přesnou adresu firmy včetně DIČ a tel. a fax. spojení
  • jméno pracovníka, který objednávku provedl
  • název a označení produktu dle platného ceníku
  • požadované množství
  • přepravní dispozice

Objednání zboží je Vám potvrzeno zasláním formuláře POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY který slouží pro kontrolu správnosti objednávky (ceny, počty kusů, druh zboží).
V případě nesrovnalosti kontaktujte prosím pracovníky obchodního oddělení. Potvrzení objednávky není výzvou k úhradě zboží.

Video