Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Platební podmínky

V případě první objednávky je vyžadována platba předem. Při dlouhodobější spolupráci a za podmínky dodržování platební kázně je možné sjednat výhodnější platební podmínky s delší dobou splatnosti. V tomto případě je splatnost kupní ceny uvedena na daňovém dokladu prodávajícího. Splatností se rozumí datum, kdy částka byla připsána na účet prodávajícího.

Video