Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Reklamace Zboží

Veškeré reklamace na zboží, dodané společností Tritón Pardubice, se řídí platnými Záručními a reklamačními podmínkami. Po zjištění závady na zboží doporučujeme kontaktovat přímo obchodníka, který pro Vás danou zakázku zajišťoval. Pro urychlení reklamačního řízení je pro Vás připraven ke stažení RMA reklamační protokol, který je nezbytnou součástí každé reklamace. RMA protokol kompletně vyplňte a předejte s reklamovaným zbožím na obchodním oddělení společnosti TRITON Pardubice na adrese:

Tritón Pardubice, spol. s r.o.
pobočka Praha
Klánovická 485/43
198 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 160
fax.: +420 242 441 164
praha@triton.cz

Video