Datové rozvaděče, Kovový nábytek

Právní ujednání

Podmínky a pravidla užívání stránek
 
Přístupem ke stránkám společnosti Tritón Pardubice s.r.o. se sídlem Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, IČ: 60110422, zapsáné v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5386 (dále jen Tritón) a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám Tritón podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah
 
Stránky Tritón obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti Tritón Pardubice s.r.o. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat.
Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.

Upozornění o autorských právech
 
Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice s.r.o.

Obchodní značky
 
Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Tritón Pardubice s.r.o. nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice s.r.o. nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.

Hypertextové linky
 
Stránky Tritón mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách Tritón. Tritón Pardubice s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami Tritón provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Žádná záruka přesnosti
 
Třebaže se všemožně snažíme zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nelze zaručit jejich přesnost a naše společnost Tritón Pardubice s.r.o. není odpovědná za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.

Omezení odpovědnosti
 
Společnost Tritón Pardubice s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám Tritón, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek Tritón.

Aktualizace podmínek a pravidel
 
Společnost Tritón Pardubice s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme "Cookies".

Napište nám

Opište kód z obrázku: